Naše akce

MISE DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU I.

ZŠ genpor. Peřiny Socháňova 1139, Praha 17 Řepy

5. května 2003 odstartovala v Praze 17 - Řepích první etapa celorepublikového projektu, jehož cílem je "přivézt" prevenci dětských úrazů symbolickou "protiúrazovou sanitkou" do vybraných měst České republiky. Projekt si klade za cíl informovat občany o nejvážnějším zdravotním problému našich dětí - dětských úrazech a o tom, jak se před nimi chránit.

Přitom většině úrazů se dá účinně předcházet, jsou zbytečné a být nemusí. Každý úraz má svou příčinu, můžeme tedy děti naučit vyhýbat se rizikovým situacím a vytvořit pro ně bezpečné prostředí.

A proto se této akce zúčastnila nejen policie, městská policie a hasiči, ale i naše sdružení "PSI PRO ŽIVOT" s praktickými ukázkami, které zaujaly nejen děti, ale i dospělé. Zaměřili jsme se na předvedení tzv. "bojového psa" coby "psa asistenčního" a osvětlení dětem, že nezáleží na rase, ale na výchově. Bohužel vzhledem k tomu, že nám byl vyčleněn, stejně tak jako policii nebo hasičům , pouze asi 10-ti minutový blok, snažily jsme se dětem vštípit alespoň základní pravidla při styku se psy, aby se předešlo zbytečným útokům či zraněním na obou stranách.MISE DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU II.

Praha 8 - Bohnice, ZŠ Glowackého

Ve čtvrtek 5. června se v Praze 8 - Bohnicích uskutečnila jedna z etap preventivního projektu Mise Dětství bez úrazů, který chce děti, rodiče, pedagogy a veřejnost upozornit na vážný problém úrazů dětí a možnosti ochrany před nimi. Společně s pedagogy, zástupci obcí, lékaři, policií, záchranáři a dalšími, hledají a vytvářejí cesty, jak nejlépe zajistit bezpečné prostředí pro děti. Hlavním cílem projektu je podpořit preventivní aktivity ve školách. A proto bylo osloveno i naše sdružení "PSI PRO ŽIVOT", zda-li bychom spolupracovali na této rozsáhlé celonárodní akci.


Od rána probíhal na hřišti ZŠ Glowackého protiúrazový dětský den. Na dvanácti soutěžních stanovištích se děti dozvídaly, jaká nebezpečí jim hrozí doma, venku, ve škole i v přírodě a jak se jim vyhnout nebo jak přivolat či poskytnou první pomoc.

Naše stanoviště sice nebylo soutěžní, ale nemyslím, že by bylo o to méně zajímavé. Děti měly možnost shlédnout většinu z našeho programu určeného pro ZŠ prvního stupně. Opět jsme dbali na správný kontakt mezi dětmi a psy, čímž se často předejde zbytečným nehodám.Naše povídání s praktickými ukázkami se natolik zalíbilo i zástupci pana ředitele, že nás ihned po vystoupení požádal o přednášky pro své žáky na škole Glowackého, což samozřejmě potěšilo i nás.

Více informací o projektu na ochranu dětí před úrazy Dětství bez úrazu.

TEREZA - sdružení pro ekologickou výchovu

Slavnost padajícího listí - "svět zvířat" v Prokopském údolí

   

V sobotu 4. října 2003 v Prokopském údolí uspořádalo sdružení TEREZA v pořadí již desátou Slavnost padajícího listí. Mottem letošního rozloučení s létem byl "Svět zvířat" a tudíž tam nemohlo chybět ani naše sdružení "PSI PRO ŽIVOT". Tato akce probíhala v místě bývalého koupaliště v Prokopském údolí pod obcí Klukovice.


Nejen děti se zájmem shlédly náš kompletní program určený pro školy, přičemž měly možnost si vyzkoušet na našich psech veškeré pomůcky a příslušenství, které jsme sebou přivezli. S nadšením sledovaly ukázky nejen "psa asistenčního", ale i "canisterapeutických psů" zejména tzv. "polohování". Jako vždy měla největší úspěch možnost vyzkoušet si na vlastní kůži vodění od slepeckého psa, nebo zkouška psí poslušnosti. Samozřejmě nesmíme opomenout konečné hry a dovádění s našimi psy, z kterého se očividně radovaly obě strany jak zvířecí, tak i ta člověčí.Více informací o sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA.