Kynologické přednášky pro ZŠ

Již rok pořádáme kynologické přednášky pro žáky základních škol. Snažíme se dětem přiblížit chování přímého předka psa - vlka. Poukazujeme na pozůstatky vlčího dědictví i v dnešních psech. A proto, pochopí- li děti princip fungování vlčí smečky, pochopí i mnohé z chování jejich domácího mazlíčka.

Smečka vlků nebo zdivočelých psů má velmi přísnou hierarchii. Chování vůdčího vlka ( psa) rozebíráme poměrně podrobně, protože jeho chování ve smečce přebírá majitel nebo chovatel, což mu umožňuje navázat se svým psem správný a přirozený vztah.

Seznamujeme děti, jakým způsobem pokárat psa za nežádoucí činnost tak, aby pes správně pochopil trest za svůj prohřešek stejně tak, jak by byl potrestán vůdčím psem v psí smečce.

Názorně ukazujeme dominantní a submisivní zóny a vysvětlujeme jejich význam v souvislosti s postojem těla psa. S čímž souvisí i výsady dominantního psa, které by měl uplatňovat sám majitel.

Vysvětlujeme dětem, že tak, jak se majitel musí chovat k vlastnímu psovi, se nikdy nesmí chovat k cizímu psovi. Stejně tak jak můžeme psa svým verbálním i neverbálním projevem vyprovokovat k útoku, tak ho můžeme naopak svým postojem uklidnit. Opět následují předem připravené praktické ukázky, kde se mohou děti přesvědčit, že to, co jim povídáme, skutečně v praxi funguje. Seznamujeme je rovněž se správným přístupem k cizímu psovi v přítomnosti jeho majitele, ale i při kontaktu se psem bez majitele. A vyvarovat se tak zbytečným konfliktům často vzniklých z nepochopení varovných signálů.

Poukazujeme na nezbytnost základního výcviku poslušnosti každého psa, neboť jak si svého psa vychováme, tak nás bude vnímat naše okolí.

Jedním z dalších témat je různé využití psů se speciálním výcvikem pro pomoc lidem v krizových situacích.

Děti mají možnost alespoň na chvíli si zažít nelehký úděl být plně závislý na slepeckém psovi. Rovněž je jim prakticky ukázána psychicky velice náročná práce canisterapeutických psů.

U dětí mají úspěch ukázky činnosti asistenčního psa, které jsou o to zajímavější, že je předvádí tzv. "pes bojový".

Tím navazujeme na osvětlení pojmu "bojový pes", se kterým se veřejnost často setkává nejen ve sdělovacích prostředcích.

Snažíme se děti naučit zodpovědnosti počínající pořízením štěněte, jeho socializací i dalšími základními povinnostmi, které vyplývají z držení psa.

Děti jsou seznámeny s tím, co vše mohou se svým psem dělat ve volném čase. Jak mohou obohatit svůj společný život ku prospěchu obou.

Naše výuka nespočívá pouze ve výkladu a ukázkách. Aktivním zapojením dětí si udržujeme jejich stálou pozornost, což přispěje k využití získaných znalostí v běžném životě.

Obsah přednášek a jejich provedení od začátku konzultujeme s pedagogy, kteří nám především radí, jak najít správnou cestu kominukace právě s dětmi školního věku.

Zkoušky našich psů:
 1. argentinská doga Alby - ZOP, canisterapie
 2. rhodeský ridgeback Ajax - BZ ( barvářské zkoušky), ZOP, coursing, canisterapie
 3. kříženec Bublina - canisterapie
 4. bílý švýcarský ovčák - Dina - ZOP, ZPU - 1, ZM, canisterapie
 5. německý ovčák Liška - ZOP
Přednášejicí jsou absolventy rekvalifikačních kurzů:
 1. chovatel služebních a pracovních plemen psů
 2. chov, výcvik a úprava psů
 3. canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti
Kontakty:
 • Štěpánka Pfeiferová, telefon: 777 210 311
 • Jana Drvotová, telefon: 777 600 283
 • Michaela Končulová, telefon: 724 132 116