Argentinska doga v ČR

Do České republiky byla první fena (narozena 1985) dovezena z Rakouska v roce 1986 a zůstala dlouho osamocena. První vrh byl zapsán v roce 1989 a druhý vrh až na podzim roku 1990. Chov argentinských dog byl v naší zemi po dlouhou dobu velmi vzácný. K masivnějšímu rozšíření došlo až na sklonku devadesátých let a v současnosti je počet zápisů v českých plemenných knihách za celou dobu chovu psů tohoto plemene necelých 850 jedinců.

Obecně platí , že chov argentinských dog u nás není, až na několik výjimek, ve srovní se světem na příliš vysoké úrovni. Důvodem může být poměrně dlouhá izolovanost a malá krevní pestrost tohoto plemene u nás a také& malá možnost srovnání se světem, protože na českých výstavách většinou nepotkáme zahraniční konkurence.